[Home ] [Archive]    
:: Main :: About :: Current Issue :: Archive :: Search :: Submit :: Contact ::
Main Menu
Home::
Journal Information::
Articles archive::
For Authors::
For Reviewers::
Registration::
Contact us::
Site Facilities::
::
Search in website

Advanced Search
..
Receive site information
Enter your Email in the following box to receive the site news and information.
..
:: راهنمای نویسندگان ::
راهنمای نویسندگان
اهداف: مجله تحقیقات کیفی در زمینه علوم بهداشتی، یک فصلنامه میباشدکه مقالات آن با داوری دقیق و به زبان انگلیسی به چاپ میرساند. این نشریه فرصتی برای محققان فراهم می کند تا نتایج تحقیقات خود را در مورد تاثیر روش های تحقیق کیفی از جمله پدیدارشناختی، تحلیل محتوا، تئوری زمینه ای، قوم نگاری، تحقیقات تاریخی، اقدام پژوهی،انواع مطالعات ترکیبی، متاسنتز و سایر روش های کیفی را ارائه دهند.
مقالات مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت در برگیرنده تحقیقات، نظریه‌ها، مدل‌ها و روش‌هایی است که در حیطه‌های زیر انجام شده است:
  - تبیین و تجزیه و تحلیل تجربه بیماری و ناخوشی
  - رفتارهای سلامت و ارتقاء سلامت
  - تجربه کارکنان سلامت
  - جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی سازمان‌های مراقبت از سلامت
  - سیاست‌های مراقبت سلامت
  - تبیین و تجزیه و تحلیل تجربه آموزش و پژوهش در علوم سلامت
 
ارسال مقاله: ارسال مقاله تنها از طریق وب سایت مجله به آدرس(http://jqr.kmu.ac.ir) امکان پذیر است.
برای دریافت فایلPDF  راهنمای نویسندگان  اینجا را کلیک کنید.
نکات مورد توجه در آماده سازی مقاله جهت ارسال به مجله:
1. مقاله برای برگ A4 با در نظر گرفتن حاشیه 2.5CM در طرفین و منظور کردن فاصله 2و  با استفاده از  نرم افزار word و قلم B mitraدر اندازه 14 فراگزاری گردد.
2. مقاله به زبان انگلیسی روان و یا هر دومتن فارسی و انگلیسی و با رعایت آئین نگارش نوشته شود.
3. متن مقالات پژوهشی: به ترتیب مشتمل بر عنوان، خلاصه،5-3 کلید واژه ، مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و در تقدیر و تشکر(از افراد یا موسساتی که همکاری داشته و یا هزینه های پژوهش را تامین کرده اند) و فهرست منابع باشد.
4. مقالات مروری: بایستی به ترتیب مشتمل بر عنوان،خلاصه، واژه های کلیدی، مقدمه، بحث و نتیجه گیری و در صورت لزوم تقدیر و تشکر و فهرست منابع باشد.
5. در صفحه اول مقاله: عنوان، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، شماره تلفن و دورنویس نویسنده اول و مسئول، محل کار و مرتبه علمی دانشگاهی کلیه نویسندکان ذکر شود. نویسندگان باید ترتیب درج اسامی خود را مشخص کنند.
6. چکیده: باید به صورت ساختارمند و دارای بخش های جداگانه ای از زمینه، روش ، نتایج، نتیجه گیری و سه تا پنج کلید واژه انتخاب شده با استفاده از (Mesh)سازماندهی شود. چکیده از 250 کلمه (150 کلمه برای مقالات کوتاه) بیشتر نباشد و از اختصارات در چکیده استفاده نشود.
7. مقدمه: باید حاوی زمینه و اهداف مطالعه باشد. از ذکر اطلاعات یا نتیجه گیری مطالعه در این قسمت اجتناب شود.
8. روش: این باید شامل توضیحات دقیق از تمام مراحل انجام شده در تحقیق باشد.
9. یافته ها: این بخش در قالب متن و تنها شامل نتایج حاصل از مطالعه ارائه شده می باشد و نتایج باید بر اساس ترتیب اهمیت آنها تنظیم شود. به جای تکرار محتوای جدول در متن، به شماره جدول مراجعه کنید.
10. بحث و نتیجه گیری: از تکرار آنچه که در بخش مقدمه یا نتایج آمده است، اجتناب کنید. بحث و مقایسه نتایج مطالعه ی حاضر با نتایج سایر مطالعات مربوط در این قسمت نوشته شود.جنبه های قابل توجهی از مطالعه و نتیجه گیری را برجسته کرده و پیامدهای تحقیق را ذکر نمایید.
11. تقدیر و تشکر: هر گونه کمک فنی، مالی و مادی که نویسنده را توجیه ننماید، باید به عنوان قدردانی در انتهای متن ذکر شود. نوشتن کد اخلاق در این  قسمت اجباری است. مقالات مروری و مرور نظام مند نیاز به کد اخلاق ندارند.
12. جدول ها و شکل ها: باید بصورت سیاه و سفید بوده و در صفحات جداگانه تهیه شده باشد.
13. فهرست منابع: در انتهای مقاله به ترتیب ظهور در متن و با حروف انگلیسی آورده شود. منابع فارسی باید به زبان انگلیسی تبدیل (آوا نویسی) گردد. در متن، شماره آنها داخل پرانتز مشخص گردد. روش نگارش منابع با استفاده از نرم افزار اندنوت و به صورت ونکوور باشد.
مثالهای از شیوه نوشتن منابع:
- Journal article:Yigit S, Korkmaz A, Sekerel B. Drug-induced hypersensitivity syndrome in a premature infant. PediatrDermatol 2005; 22(1): 71-4.
- Complete book:Sundel M, Sundel SS. Behavior change in the human services. 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage publications; 2005. p. 16-8.
- Chapter in book: Pinter JD, Sarnat HB. Neuroembryology. In: Winn HR, Editor. Youmans Neurological Surgery. 5th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2004. p. 5-45.
- Thesis & dissertations:Hofland HEJ. Vesicles as transdermal drug delivery systems. [Ph.D. thesis]. Leiden, The Netherlands: University of Leiden; 1992; p. 24-8.
- Papers presented in conferences:Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, Editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th world congress on medical informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.
- Electronic references: Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1999 Dec 25]; 1(1): [24 screens]. Available from URL: http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm
14. تعداد کلمات مقاله: حداکثراز چهار هزار(4000) حرف بیشتر نباشد(بدون در نظر گرفتن فهرست منایع و جداول ) .
15. تمام مقاله های ارسال شده پس از بررسی دقیق توسط حداقل چهارداور ایرانی و بین المللی که متخصص در زمینه مقاله هستند داوری می شود. داوران توسط تیم سردبیران و سردبیر اصلی انتخاب می شوند.نویسنده همچنین می تواند داوران پیشنهادی خود را برای بررسی مقاله معرفی نماید.
16. ملاحظات اخلاقی:
مقالات ارسالی بایستی همزمان به مجلات دیگر ارسال نشده و قبلاً در هیچ مجله دیگری (به هر زبانی) چاپ نشده باشند.
گمنام ماندن مددجویان یا موسسه و حفظ اسرار پزشکی بایستی در مقاله مورد توجه قرار گیرد و هرگونه اطلاعاتی که بتوان با آن مددجو یا موسسه را شناسایی کرد حذف گردد.
مسئولیت درستی مطالب مقاله بعهده نویسنده و یا نویسندگان است.
ارسال فرم تعهد اخلاقی با امضا کلیه نویسندگان ضروری می باشد(جهت دریافت فرم تعهد نامه اخلاقی اینجا را کلیک کنید).
ثبت و نمایش شناسه ORCID نویسندگان مقالات دریافتی مجله،  خصوصا نویسنده اول ونویسنده  مسئول درصفحه  نمایش مقاله در سایت مجله الزامی می باشد.
17. تعارض منافع: نویسنده باید منابع مالی و تضاد منافع ، از قبیل دریافت وجوه یا هزینه ها یا نگه داشتن سهام و سهام در یک سازمان که ممکن است از طریق انتشار مقاله خود سود و زیان داشته باشد، را مشخص و اعلام نماید. اعلام تضاد منافع منجر به رد خودکار مقاله نخواهد شد، اما بهتر است که مجله از آن مطلع باشد.تضاد منافع قبل از قسمت تقدیر و تشکر ذکر گردد
نویسندگان محترم توجه داشته باشید اضافه نمودن نام نویسندگان بعد از پذیرش مقاله به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
View: 18705 Time(s)   |   Print: 2093 Time(s)   |   Email: 184 Time(s)   |   0 Comment(s)
::
مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت Journal of Qualitative Research in Health Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4107