مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت- اخبار نشریه
فراخوان مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت از تحقیقات، نظریه‌ها، مدل‌ها و روش‌هایی است که در حیطه‌های زیر انجام شده باشد برای چاپ و انتشار استقبال می نماید: 

  - تبیین و تجزیه و تحلیل تجربه بیماری و ناخوشی

  - رفتارهای سلامت و ارتقاء سلامت

  - تجربه کارکنان بخش سلامت

  - جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی سازمان‌های مراقبت از سلامت

  - سیاست‌های مراقبت سلامت

  - تبیین و تجزیه و تحلیل تجربه آموزش و پژوهش در علوم سلامت

  همچنین موضوعاتی همچون تجارب بیماری‌های مزمن، رفتارهای پرخطر، تعامل بیماران با ارائه دهندگان خدمات سلامت، بارداری و نقش والدینی، اعتیاد، تغذیه، زندگی با معلولیت، بلوغ، پایش سلامت، دیدگاه‌ها و تجربیات کودکان از سلامت و بیماری، سلامت در بسترهای فرهنگی، پزشکی خانواده، روانشناسی سلامت، مددکاری اجتماعی، انسان‌شناسی پزشکی، جامعه شناسی پزشکی و بازتوانی که تجزیه و تحلیل با روش کیفی می‌باشند، قابل انتشار در این مجله هستند.

بسیاری از رشته های علوم سلامت بویژه رشته هایی که با انسان و تجربه سلامت و بیماری در جامعه انسانی در ارتباط هستند مخاطب این نشریه هستند.

لذا از کلیه دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید و پژوهشگران رشته های پرستاری، مامایی، تخصص های مختلف پزشکی، روان شناسی، پزشکی اجتماعی، بهداشت، مدیریت خدمات سلامت، تغذیه، مددکاری اجتماعی، سلامت سالمندان، اخلاق پزشکی، اقتصاد سلامت، و . . . درخواست می شود مقالات ارشمند خود را با مراجعه به قسمت ارسال مقاله در این سایت ارسال فرمایند.

  

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت:
http://jqr.kmu.ac.ir/find.php?item=1.43.16.fa
برگشت به اصل مطلب