مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  قبل از ارسال مقاله به مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت لازم است این راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

  اصول کلی:

  مقالات ارسالی باید در برگیرنده موضوعات علمی، پژوهشی و منطبق با اصول تحقیقات کیفی و بر اساس پارادایم و فلسفه مربوطه تدوین شده باشند.

  چنانچه توضیحات این بخش برای شما کافی نبود می‌توانید با ارسال ایمیل به آدرس info@jqr.ir اطلاعات لازم را اخذ نمایید.

  مقالات مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت در برگیرنده تحقیقات، نظریه‌ها، مدل‌ها و روش‌هایی است که در حیطه‌های زیر انجام شده است:

  - تبیین و تجزیه و تحلیل تجربه بیماری و ناخوشی

  - رفتارهای سلامت و ارتقاء سلامت

  - تجربه کارکنان بخش سلامت

  - جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی سازمان‌های مراقبت از سلامت

  - سیاست‌های مراقبت سلامت

  - تبیین و تجزیه و تحلیل تجربه آموزش و پژوهش در علوم سلامت

  سایر موضوعات همچون تجارب بیماری‌های مزمن، رفتارهای پرخطر، تعامل بیماران با ارائه دهندگان خدمات سلامت، بارداری و نقش والدینی، اعتیاد، تغذیه، زندگی با معلولیت، بلوغ، پایش سلامت، دیدگاه‌ها و تجربیات کودکان از سلامت و بیماری، سلامت در بسترهای فرهنگی، پزشکی خانواده، روانشناسی سلامت، مددکاری اجتماعی، انسان‌شناسی پزشکی، جامعه شناسی پزشکی و بازتوانی که تجزیه و تحلیل با روش کیفی می‌باشند، قابل انتشار در این مجله هستند.

  مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت علاوه بر تحقیقات اصیل کیفی، از مقالاتی که در آن روش‌های تحقیق کیفی بررسی و مقایسه شده و جنبه‌های مفهومی (تجزیه و تحلیل مفهوم)، نظری، روش‌شناسی و دیدگاه‌های اخلاقی در مطالعات کیفی را تحلیل کنند استقبال می‌کند.

  ارسال مقاله تنها از طریق وب سایت مجله امکان پذیر است. ارسال از طریق پست، پست الکترونیکی و غیره موجب ثبت مقاله نخواهد شد.

  رعایت موارد زیر در ارسال مقالات ضروری است :

  1- مقالات ارسالی بایستی همزمان به مجلات دیگر ارسال نشده و قبلاً در هیچ مجله دیگری (به هر زبانی) چاپ نشده باشند

  2- مقاله به زبان فارسی روان و با رعایت آئین نگارش نوشته شود و فقط اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و رسایی در زبان فارسی ندارند به همان صورت آورده شود.

  3- مقاله پژوهشی باید به ترتیب مشتمل بر عنوان، خلاصه( فارسی و انگلیسی)، واژه­ های کلیدی (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و در صورت لزوم تقدیر و تشکر(از افراد یا موسساتی که همکاری داشته و یا هزینه های پژوهش را تامین کرده اند) و فهرست منابع باشد. خلاصه مقاله باید به صورت ساختارمند و دارای بخش­های مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و خلاصه انگلیسی باشد.

  4- مقاله مروری بایستی به ترتیب مشتمل بر عنوان،خلاصه، واژه های کلیدی (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، بحث و نتیجه گیری و در صورت لزوم تقدیر و تشکر و فهرست منابع باشد.

  5- این مجله از چاپ مقالات ترجمه شده معذور است.

  6- مقاله برای برگ A4 با در نظر گرفتن حاشیه مناسب در طرفین و منظور کردن بیشترین فاصله استاندارد با نرم افزار word و قلم B mitra در اندازه 14 فراگزاری گردد

  7- در صفحه اول مقاله عنوان، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، شماره تلفن و دورنویس نویسنده اول و یا رابط، محل کار و مرتبه علمی ذکر شود. نویسندگان باید ترتیب درج اسامی خود را مشخص کنند.

  8- جدول ها، منحنی ها، شکل ها و نمودار ها باید بصورت سیاه و سفید بوده و در صفحات جداگانه تهیه شده باشد.

  9- فایل عکس های ارسالی باید جداگانه ارسال گردد.

  10- در متن مقاله به شماره عکس ها، جدول ها، شکلها و نمودارها اشاره گردد و محل تقریبی استقرار آنها با توالی منطقی مشخص شود.

  11- منابع در انتهای مقاله به ترتیب ظهور در متن و با حروف انگلیسی آورده شود. منابع فارسی باید به زبان انگلیسی تبدیل (آوا نویسی) گردد. در متن، شماره آنها داخل پرانتز مشخص گردد. روش نگارش منابع به صورت ونکوور می­باشد.

  12- گمنام ماندن مددجویان یا موسسه و حفظ اسرار پزشکی بایستی در مقاله مورد توجه قرار گیرد و هرگونه اطلاعاتی که بتوان با آن مددجو یا موسسه را شناسایی کرد حذف گردد.

  13- مقاله های دریافتی پس از بررسی اولیه توسط هیات تحریریه در صورت دارا بودن شرایط، جهت داوران ارسال می گردند.

  14 - مسئولیت درستی مطالب مقاله بعهده نویسنده و یا نویسندگان است .

  15- این مجله حق رد، قبول، ویراستاری و حذف بعضی از مطالب، تصاویر و جداول را برای خود محفوظ می­دارد.
16-- ثبت و نمایش شناسه ارکید نویسندگان مقالات دریافتی مجله،  خصوصا نویسنده اول و مسول درصفحه  نمایش مقاله در سایت مجله الزامی می باشد.
17--تعداد کلمات مقاله حداکثراز 5 هزارحرف بیشتر نباشد .
18-- ارسال فرم تعهد اخلاقی با امضا کلیه نویسندگان
19-نوشتن کد اخلاق در قسمت تقدیر وتشکر اجباری است.
20-ارسال جدول اصلاحیه های داوری توسط نویسندگان

نظر داور  شماره ........ اصلاحیه

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت:
http://jqr.kmu.ac.ir/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب