مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت- اطلاعات تماس
آدرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کرمان چهار راه سمیه (طهماسب آباد)، ابتدای بلوار جهاد، ابتدای خیابان ابن سینا، معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دفتر مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت
تلفاکس:  03432268059  همراه 09132995378
کد پستی: 7619813159
Email

info@jqr.kmu.ac.ir
jqr.kmu@gmail.com

website: www.jqr.kmu.ac.ir

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت:
http://jqr.kmu.ac.ir/find.php?item=1.57.20.fa
برگشت به اصل مطلب