مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت- اطلاعات تماس
آدرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کرمان چهار راه سمیه (طهماسب آباد)، ابتدای بلوار جهاد، ابتدای خیابان ابن سینا، معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دفتر مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت
تلفاکس:  03432268059
کد پستی: 7619813159
Email: info@jqr.ir

info@jqr.kmu.ac.ir
website: www.jqr.kmu.ac.ir

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت:
http://jqr.kmu.ac.ir/find.php?item=1.57.20.fa
برگشت به اصل مطلب